Zkouškovaly v zahraničí

posted in: Výcvik psa | 0

Zorka (U. Arven Bohemia Staff) a Čakyna (Cheery Chucky Domidar Dogs) vyrazily zkouškovat do zahraničí. Na Slovensku ve Športovom kynologickom klube Dlhá nad Kysucou složily obě podle Národného skúšobného poriadku skúšku malých plemien ZMMP (tříoddílová zkouška: stopa, poslušnost, speciální cviky). Obě všemi třemi oddíly prošly s vysokým bodovým ohodnocením a obě složily zkoušku na výbornou. Zorka dosáhla 149 a Čakyna 146 bodů ze 150 možných. Děkuje organizátorům za možnost se zkoušek účastnit, za vřelé přijetí, vynikající  gulášek, občerstvení a spoustu dalšího. Děkujeme také místním fanouškům, kteří se na místě sešli a podporovali malá plemena, která se na místním cvičišti účastnila zkoušek poprvé v historii. V neposlední řadě děkujeme panu rozhodčímu Igorovi Malinovy za korektní posuzování.