Složena zkouška ZMP3

posted in: Výcvik psa | 0

Zorka (Arven Bohemia Staff) složila dne 3.6.2018 na zkouškách pořádaných ZKO Říčany zkoušku ZMP3. Jedná se o vrcholovou tříoddílovou všestrannou zkoušku pro malá plemena dle NZŘ. Zkoušku složila jako svou 40cátou v pořadí.

Ráno po nástupu proběhla na cvičišti poslušnost, kde Zorka v náročných podmínkách předvedla svůj celkem standardní výkon s nějakými chybičkami. Dále nastoupila na stopu, která byla položena na totálně vyschlém terénu, krátká posekaná pícnina na orné půdě, kombinace hlína a tráva. Tříhodinovou 1 200 kroků dlouhou stopu, na dané podmínky (dusno, sucho), vypracovala pěkně, celkově výrazně lépe než oddíl poslušnosti. Po vypracování stopy se na přilehlých terénech provádělo vyhledávání předmětů a vyhledání ztraceného předmětu. Odpoledne pak na cvičišti, v poměrně v krátkém sledu, probíhalo pachové rozlišování osoby a revír (6 maket) s vyštěkáním figuranta. Oddíl speciálních cviků se Zorce povedl nejlépe. Velké poděkování patří ZKO Říčany za pomoc při přípravě, zejména pak Márovi a jeho „tréninkové“ skupině. Dále poděkování patří paní rozhodčí Janě Světlíkové za posuzování a zejména za její připravenost na tuto ne zcela běžnou zkoušku.

 
Pozitivní motivace

Veškerá příprava byla výhradně formou pozitivního podmiňování, bez jakéhokoli cukání vodítkem, bez používání stahovacího či ostnatého obojku, bez tušírky a dalších donucovacích pomůcek. Také to jde.

 

Foto z tréninku: