Obedience je u nás poměrně mladám sportem a jak již samotný anglický název (obedience = poslušnost, oddanost, ovladatelnost) napovídá, jde o sport kladoucí důraz na poslušnost. Obedience bývá nazývána „vysokou školou poslušnosti“. Přímo zkušební řád uvádí: „Důraz se klade na vztah mezi psem a psovodem, preciznost provedení cviků, ochotu psa radostně plnit povely psovoda a jeho schopnost pracovat ve vzdálenosti od psovoda. Psovod a pes musí tvořit tým působící harmonickým dojmem.“ Celkový dojem, jakým pes a psovod působí, je dokonce součástí hodnocení zkoušky.

Přímo zkušební řád vyžaduje souhru psa a psovoda, radostný a pozorný projev s co největší přesností. Psi cvičí již od nejnižších stupňů zkoušek bez vodítka.

Obedience patří mezi méně prostorově náročné sporty. Ani technické vybavení není nijak náročné. Trénink obedience se tak dá realizovat prakticky kdekoliv – v parku, na zahradě, na louce a s menšími psy i doma v obýváku.

Obedience je ideální pro ty, kteří se nechtějí věnovat obranám, stopám či jiným fyzicky náročným sportů jak pro psa, tak pro psovoda. Obedience je sport pro všechny bez rozdílu věku či velikosti (jak psů, tak i psovodů 😉 ). Při obedienci by měl být brán ohled na fyzické dispozice psa.

V obedience provádí psovod se svým psem postupně deset cviků (dlouhodobé odložení, chůze u nohy, aport, odložení za chůze, polohy sedni-lehni-vstaň, vysílání do čtverce, skok přes překážku,…). Obtížnost cviků se liší podle výkonnostní kategorie. Celkem jsou 4 kategorie: OBZ (začátečníci), OB1, OB2, OB3 (nejvyšší kategorie).

Fotogalerie: