Dogdancing je rovněž mladým psím sportem. Při dogdencingu pes provádí na pokyny psovoda nejrůznější cviky do rytmu hudby. V dogdancingu se fantazii meze nekladou a tak může každý předvádět libovolné cviky – chůzi u nohy, slalom mezi nohama, otočky, podávání pacek, válení sudů, plazení, skákání, panáčkování, couvání, kývání hlavou, poklony… Dogdancing je prostorově i časově nenáročný sport. Pro zkoušky nejsou potřeba žádné pomůcky. Triky se dají učit prakticky kdekoliv a kdykoliv.

Jak již bylo zmíněno výše, fantazii se při dogdancingu meze nekladou, ovšem jedinou podmínkou (její nedodržení může vést i k vyloučení ze soutěže) je, že cviky nesmí ohrožovat zdraví psa. Na zdraví psa je třeba myslet i při tréninku, jelikož soustu dogdancingových prvků není vhodné dělat s mladými psy či některými plemeny – skákání, chůze na zadních nohou apod.

V dogdancingu je možné vedle závodění také skládat zkoušky. Pro každou divizi a každý její výkonnostní stupeň jsou předem určené cviky, které je pro složení zkoušky v daném časovém limitu třeba předvést. Za každou úspěšně složenou zkoušku získá pes kokardu. Za zkoušky je také možné získat titul Master of Dogdancing a za splnění všech dogdancingových zkoušek získá tým titul Champion of Dogdancing.

Při dogdancingových zkouškách se nepoužívají žádné pomůcky. Na ploše je pouze psovod se svým psem. Rekvizity jsou potřeba až při soutěžích.

Dogdancing je rozdělen do čtyř divizí a každá má tři výkonnostní kategorie.

Divize dogdancingu

Divize HtM – Heelwork to Music

Pes předvádí sestavu na pravé nebo levé straně psovoda nebo v jiné heel pozici v jeho blízkosti (nesmí se vzdálit víc než 2 metry od psovoda). Heel pozice musí tvořit většinu sestavy (min. 75 %), část sestavy může být ve volné pozici (max. 25 %), ale měl by je spojovat heelwork. Heel pozice je taková pozice, kde je pes v dané pozici těsně u psovoda (vlevo, vpravo, před psovodem, za psovodem). Pes může mýt otočen jakýmkoliv směrem. Celkem je 8 heel pozic. Nejčastější heel pozicí je: pes u levé nohy psovoda a pes se dívá stejným směrem jako psovod.

Divize F – Freestyle

Freestyle je pro psovody, kteří své psy chtějí učit inovativní pohyby a ovládat je na různé vzdálenosti. Freestyle dovoluje jakékoliv prvky, které nejsou v rozporu s fyzickými schopnostmi psa, nejsou nebezpečné nebo nepovolené v tréninku nebo při vystoupení, v jakékoliv pozici a vzdálenosti od psovoda.

Je to kategorie, která vyzdvihuje rotace, skoky, interakci s rekvizitami a psovodem a je to nejlepší kategorie pro vytvoření příběhu, tanečního zapojení psovoda a dramatické interpretace hudby. Seznam těchto prvků je dlouhý – otočky, slalom, osmičky, úkroky, couvání, práce předních i zadních pacek, pozice, skoky, sudy…

Divize MD – Musical Dressage

Jedná v podstatě o drezůru psa do rytmu hudby, kdy se pes musí po celou dobu pohybovat v souladu s hudbou a psovodem. Pohyb musí být plynulý a rytmický. Ve zkoušce se předvádí krok, klus a od 2. stupně i cval. Sestava obsahuje prvky v pozici u nohy i ve volné pozici a je doplněna freestylovými pohyby. Jelikož je zde kladen důraz na ladnost pohybů psa, měl by pes mít po celou dobu vztyčenou hlavu.

Divize DwD – Dances with Dogs

Divize je zaměřena na tanec psovoda se psem. Na tanec psovoda je zde kladem veliký důraz. Hodnocení zkoušky se skládá jak z hodnocení psa, tak i psovoda. Pes smí předvádět libovolné prvky z výše uvedených divizí. Psovod musí předvádět taneční prvky, které jsou součástí hodnocení zkoušky. Pes svými cviky doprovází taneční prvky psovoda, některé cviky předvádějí společně (předvádí to samé, např. otočky).

Foto ze zkoušek – zdroj: Dog Dancing Club CR